Bidden voor de Buren!

23 september is het Burendag. De week daarvoor, van zondag 17 tot en met zaterdag 23 september, willen we samen bidden voor de buren. Bidden voor de buren is een initiatief van 24-7 Prayer Rotterdam, Reaching Rotterdam (WEC) en Evangelie & Moslims. We bidden voor al onze buren, maar we hebben een hart voor de diversiteit in Rotterdam. Daarom vragen we aandacht voor buren met een migratie achtergrond. Elke dag wordt er een doelgroep of thema voorgesteld, gebedspunten aangereikt en een gebedsvorm uitgelegd. Laten we samen bidden voor onze buren!
Bestel het boekje en lees meer over hoe je mee kan doen als groep of gemeente: klik hier.

Zondag: Onze buren

Misschien ben je heel bewust in een bepaalde buurt gaan wonen, of misschien is het gewoon zo gelopen. Hoe dan ook, je woont in jouw buurt met jouw buren om je heen. Leuke mensen, misschien ook wel moeilijke mensen. Je komt ze tegen, je groet ze ‘s morgens als je naar je werk gaat of als je de hond uitlaat. Sommigen ken je al aardig, anderen heb je nog nooit echt gesproken. Je zou kunnen zeggen: God heeft jou bij hen in de buurt geplaatst (of andersom).

Hoe kan je door Gods ogen naar je buren kijken? Dat vraagt om bewust te kijken naar hen, misschien ook wel anders te leren kijken. Groet je buren. Stel eens een vraag. Of nodig iemand uit voor de koffie.

Gebed

Bid voor jezelf:
Vraag God van nu af aan je hart te openen voor je buren en je buren te zien zoals Hij dat doet. Bid dat je een ambassadeur van Christus mag zijn in de wijk. Misschien brengt God iemand speciaal op je pad met wie je een praatje kunt maken of voor wie je iets kunt betekenen. Houd je oren en ogen open.

Bid voor de buren:

 • Bid voor mooie ontmoetingen in de wijk.
 • Bid dat je met hen over je geloof kan praten.
 • Bid voor zegen en gezondheid voor je buren.
 • Bid dat God mensen aanraakt.
 • Bid tegen armoede en eenzaamheid.
 • Bid voor vrede in de wijk.

Gebedsvorm

Teken op een vel papier je straat, eventueel woonblok, waar je woont van bovenaf. Zet de huisnummers in de huizen. Zet vervolgens de namen van de mensen waarvan je weet dat ze daar wonen in de huizen. Neem tijd om naar het vel te kijken. Naar welke huizen of namen gaan je gedachten toe? Misschien ken je deze mensen nog niet en nodigt God je uit om komende tijd een praatje aan te knopen en/of voor hen te bidden. Welke gedachten en/of ideeën komen er verder omhoog in relatie tot je buren? Bid voor je buren. Hou het vel de komende dagen voor je als je bidt voor je buren of buurt.

Maandag: Kansen voor de Kerk

Ik ben trots op de kerken in Rotterdam. Veel kerken zijn actief en hebben een hart voor de buurt. De kerk in Rotterdam staat voor een uitdaging en tegelijkertijd een hele mooie kans. Namelijk om contact te maken met groepen van verschillende afkomst die normaal heel moeilijk te bereiken zijn met het goede nieuws van Jezus. Ongeveer 25% van de mensen in Rotterdam komt uit gebieden die we “onbereikt” noemen. De realiteit is dat ze ook in Nederland nog steeds moeilijk te bereiken zijn. Welke achtergrond en welk geloof hebben jouw buren? Vraag er eens naar.

Gebed

Bid voor mensen van verschillende achtergronden in Rotterdam. Bid dat de kerk en de christenen deze groepen zien en om hen geven. Bid dat we goede buren voor ze kunnen zijn. Bid dat ze het goede nieuws dat God voor hen heeft leren kennen. Dank God dat hij ons buren geeft in Rotterdam die komen uit Pakistan, Afghanistan, Syrië, Turkije, Iran, Somalië, India, Vietnam, Marokko, Koerdistan, Eritrea, China, Indonesië en nog veel meer gebieden. God kan verandering brengen in volken. We zien veel mensen tot geloof komen uit groepen waar we het menselijk gesproken niet zouden verwachten. Bid dat God uit al deze volken mensen aan zijn Kerk toevoegt.

Gebedsvorm

In Openbaring 7 ziet Johannes een beeld van wat er zich in de hemel afspeelt: “Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: “De redding komt van onze God, die op de troon zit, en van het lam!” (vs.9-10) Beeld je in dat jij ook daar in de hemel met je buren voor Gods troon staat. Welke buren hoop je dat er ook bij zullen zijn? Misschien ben je wel verrast om bepaalde buren er tussen te zien staan en maakt dat iets in jou los om ook voor hen te bidden de komende tijd.

Dinsdag: Turkse Lekkernij?

Er zijn ongeveer 50.000 Turken in Rotterdam. Ze zijn vaak trots op hun taal en cultuur. Ze maken graag kennis met je en zijn meestal erg gastvrij en warm in de omgang.  De migranten uit Turkije en mensen die Turks spreken zijn erg divers. Er zijn Turken, Koerden, Armeniërs etc. De meesten van hen zijn moslim, ze vinden het normaal om met elkaar te praten over geloof. Dus maak gerust kennis, neem de tijd en proef een keer de Turkse koffie met misschien wel iets lekkers erbij!

Gebed

Bid vandaag voor alle buren met een Turkse achtergrond. De meesten van hen hebben veel meegemaakt de afgelopen tijd. Veel van hen hebben familie of kennissen in het gebied van de aardbeving van februari die nog steeds impact heeft. Bid voor Gods zegen en herstel voor de Turken. Bid voor goede contacten met Turken. In veel plaatsen in Europa zien we kerken ontstaan en Turken tot geloof komen. Wij hopen dat dit ook meer in Nederland gaat gebeuren. Bid dat God de Turkse kerk in Nederland en Rotterdam laat groeien.

Gebedsvorm

Zoek een plaatje van de Turkse vlag op. Vind uit wat de symbolen op de vlag betekenen. Dezelfde symbolen en kleur vinden we ook terug in het Christendom. Aan welke Bijbelgedeelten/verzen moet je denken waar deze symbolen en kleur in terug komen? Zoek ze gerust even op en lees ze. Bid langs de lijn van deze symbolen en Bijbelverzen voor de Turken en de christenen onder hen in jouw buurt en in de stad.

Woensdag: Jouw buurt / Ondernemers

Af en toe loop ik door mijn buurt en zie ik iets nieuws. Een toko (winkel) die mij nog niet was opgevallen, een plek waar een (etnisch) culturele stichting is gehuisvest, etc. Je kan al jaren in je buurt wonen en toch nieuwe dingen ontdekken!” In veel Rotterdamse wijken vind je kleine ondernemers. Ze maken de straten gezellig en brengen mensen bij elkaar. Voor veel kleine ondernemer is het de afgelopen periode moeilijk geweest door COVID en een hoge energie rekening. Loop eens wat vaker binnen bij de lokale ondernemer en vraag eens hoe het gaat met de zaak.

Gebed

Bid voor ondernemers in de buurt:

 • Bid voor succesvol ondernemerschap.
 • Bid voor het personeel van ondernemers.
 • Bid dat de zaak tot zegen zal zijn voor de wijk.
 • Bid voor een sociale bijdrage van ondernemers in de wijk.
 • Bidt voor hen persoonlijk en voor een ontmoeting met God.

Gebedsvorm

Maak een gebedswandeling door je eigen wijk in tweetallen. Voor je gaat lopen: bid en vraag de Heilige Geest om zijn leiding. Stop gerust onderweg om met aandacht voor iets te bidden wat je opvalt: wat zie je, wat ervaar je, waar kan je voor bidden? Bid kort en bondig. Bid vooral vóór dingen, niet tegen dingen. Zegen wat God al aan het doen is. Bid met ogen open: de dingen die je ziet inspireren je gebed. En het helpt om niet ergens tegen aan te lopen 😉 Deel aan het eind je ervaringen met elkaar en sluit af in gebed.

Donderdag : Marokkaanse Thee

Er zijn ongeveer 46.000 Marokkaanse Nederlanders in onze stad. De meest bekende is natuurlijk onze burgemeester. De meeste Marokkanen spreken Arabisch, veel van hen spreken ook Berber. Er wordt regelmatig geschreven en gepraat over Marokkanen in Nederland en lang niet altijd positief. Maar het is veel beter om zelf mensen te leren kennen en met hen te praten. Marokkanen zijn over het algemeen erg vriendelijk en gastvrij. Geloof, de Islam, is voor de meeste Marokkanen erg  belangrijk. Maak eens kennis met die buren en proef de Marokkaanse muntthee.

Gebed

Bid voor buren van Marokkaanse achtergrond:

 • Bid dat God zich aan hen wil openbaren op een bijzondere manier.
 • Bid voor kracht en sterkte voor christenen uit deze groep.
 • Bid voor een goed getuigenis onder deze groep.
 • Bid voor goede contacten waar we met hen ons geloof en leven kunnen delen.
 • Bid dat God zichzelf openbaart in dromen en visioenen.

Gebedsvorm

In Jeremia 29 spreekt de profeet namens God tot de ballingen in Babel: “Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.” Pak een takje munt als je dat in huis hebt of in de tuin hebt staan als symbool voor de Marokkaanse gemeenschap. Alternatief is een bloem met verschillende blaadjes. Breek steeds een blaadje af, hou het in je hand en bid wat in je hart opkomt voor de Marokkanen in jouw straat, buurt of de stad. Bid dat het Leven in hen tot bloei mag gaan komen!

Vrijdag: Aziaten in Nederland

Aziaten vormen een hele diverse groep met veel mensen uit veel landen die we eigenlijk niet in een blokje kunnen inleiden. De meeste Aziaten staan bekend als hardwerkend, goede studenten en ondernemend. Bijvoorbeeld veel Indiërs komen naar Nederland als arbeidsmigrant bijvoorbeeld in de IT. Aziaten brengen ook verschillende religies naar ons land, naast veel Moslims (Koerden, mensen uit Pakistan en Afghanistan en Iran) brengen Aziaten ook andere geloven als Boeddhisme, Hindoeïsme en Sikhisme. Onder deze religies is nog weinig missie ontwikkeld.

Gebed

 • Bid dat voor al deze groepen en religies iemand zal opstaan die passie en liefde voor hen heeft.
 • Bid voor een plaats in de kerk voor al deze groepen.
 • Dank God dat onder veel van deze volken God aan het werk is.
 • Bid dat Gods werk onder deze groepen in Nederland door gaat.
 • Bid voor ontwikkeling van missie onder aanhangers van het boeddhisme, hindoeïsme en sikhisme.
 • Bid voor betekenisvolle ontmoetingen met deze mensen.

Gebedsvorm

Pak de kaart van Rotterdam er eens bij, eventueel online. Zoek op waar Boedhistische tempels en Hindoestaanse scholen zijn en waar de Sikh gemeenschap samenkomt in Rotterdam. En andere plekken in de stad die verbonden zijn met deze religies. Pak waxinelichtjes en plaats deze op de kaart waar deze plekken zijn. Steek ze één voor één aan en bid ondertussen dat Gods licht daar mag gaan schijnen. Bid voor pioniers die passie en liefde hebben voor deze religieuze groepen.

Zaterdag: Burendag

Vandaag is het burendag. Samen eten, spelletjes in de buurt. Misschien win je wel iets bij de bingo! In ieder geval een mooie manier voor een gezellige ontmoeting in de wijk. Misschien doe je actief mee, ben je een bezoeker. Ga in ieder geval even kijken. Het kan zo maar gebeuren dat mensen ineens hun hele levensverhaal aan je vertellen, best bijzonder.

Gebed

Vandaag is meer tijd voor ontmoeting dan voor gebed. Maar tijdens de ontmoeting kan je toch even een schietgebedje doen:

 • Bid voor een goed geslaagde burendag.
 • Bid voor mooie gesprekken en ontmoeting.
 • Bid voor vrolijkheid en gezelligheid.
 • Bid ook dat je je buren weer beter leert kennen en ze beter begrijpt en ziet.
 • Bid dat mensen uit hun eenzaamheid komen.
 • Bid voor kinderen en jongeren in de wijk.

Gebedsvorm

Nehemia bad een schietgebedje toen hij door de koning aangesproken werd, omdat hij als schenker zo somber keek. In het gesprek dat ontstaat, deelt hij over de stad van zijn voorouders die in puin ligt, wat hem bezig houdt. “Wat is dan je wens?” vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel, en antwoordde de koning.” (Nehemia 2:4) Hierna brengt Nehemia zijn wens tot uiting, iets waar hij duidelijk over nagedacht had en waar nu de juiste gelegenheid voor was om de koning dit te vragen. Wat is vandaag wat jij graag zou willen zien gebeuren in het algemeen tijdens burendag of in specifieke ontmoetingen? Denk erover na en breng het voor God, zodat je in het moment zelf op burendag in ontmoetingen in een kort schietgebedje Gods hulp en zegen kan verwachten.


Bidden voor de buren is een initiatief van 24-7 Prayer Rotterdam, Evangelie en Moslims en WEC: Reaching Rotterdam.
Wij geloven dat door gebed God ons eigen leven en de stad verandert. Wij verlangen naar een groeiende beweging van samen bidden in de stad. Wil je meer weten over dit project? Of over hoe gebed een verschil kan maken? Of wil je op een praktische manier mee doen in het uitreiken naar de genoemde doelgroepen. Neem dan contact met ons op via de informatie op onze website.