Visie en Missie

VISIE

Reaching Rotterdam ziet mensen met verschillende achtergronden, juist zij die moeilijk te bereiken zijn, deel gaan uitmaken van bloeiende geloofsgemeenschappen vanuit een vruchtbare samenwerking met kerken en missieorganisaties.

MISSIE

Reaching Rotterdam is een platform voor mobilisatie voor werk onder onbereikte groepen in Rotterdam.
Onze missie:

Samen Bidden

Reaching Rotterdam roept op tot een gezamenlijk gebed om geestelijke en culturele grenzen te verbreken. We bidden voor een doorbraak in de harten van onbereikte groepen in Rotterdam.

Samen Werken

Reaching Rotterdam wil haar missie uitvoeren door kerken en andere missieorganisaties te ondersteunen. Reaching Rotterdam mobiliseert werkers en vrijwilligers en zet ze in waar ze nodig zijn. Samen met de kerk in Rotterdam willen we:

  • Uitreiken naar onbereikte groepen.
  • Discipelen maken
  • Geloofscommunities bouwen
Samen Leren

In deze missie zijn we nooit uitgeleerd. In ons netwerk hebben we veel visie, ervaring en tools in verschillende talen die we kunnen inzetten en waarmee we werkers kunnen toerusten. Daarnaast willen we de ruimte geven voor onderzoek, stage en short-term leerplekken in Rotterdam.